Добитници на Наградна игра “18 Години заедно со Вас” на Рамстор Маркетите и Рамстор Мол 16.10.2023 – 17.12.2023 година

Добитници на Наградна игра “18 Години заедно со Вас

на Рамстор Маркетите и Рамстор Мол 16.10.2023 – 17.12.2023 година

 

I НАГРАДА

1 Добитник на парична награда 300.000,00 денари

Ред. Бр. Име и Презиме Број на фискална
1 Билјана Величковска #0060

 

II НАГРАДА

80 Добитници на ваучери од 3.000 денари

Ред. Бр. Име и Презиме Број на фискална
1. Елена Пармаковска #0502
2. Лука Ѓуриќ #0104
3. Маја Гечовска-Тошеска #0182
4. Соња Јанакевска АC455100592
5. Јорде Максимовски #0158
6. Ангела Пандева #0389
7. Ирена Бојаџиевска #0135
8. Ана Лума #0028
9. Бесим Исмаили #0305
10. Марија Вулетиќ #0124
11. Нина Смилевска ЈАBB000042843
12. Ема Смилевска ЈАBB000042843
13. Софија Ацковска #0557
14. Делчо Крастев #0060
15. Оливер Крџов #0383
16. Христиан Илиоски #0337
17. Игор Крстевски #0385
18. Зоран Китановски #0308
19. Кристина Крајц #0318
20. Весна Ефремова #0523
21. Адриана Костадиноска #0021
22. Милка Јованова- Митевска #0610
23. Владимир Александар Македонски #0173
24. Катерина Пандева #0413
25. Ирена Нефтенова #0274
26. Татјана Ќосева #0076
27. Габриела Арсовска #0286
28. Билјана Ристиќ #0460
29. Стојна Арсовска -Доневска #0087
30. Надица Стојанова #0323
31 Аниса Ферати 0202505
32. Невенка Аџиевска #0419
33. Душко Алексов АC455105923
34. Теодора Стомнароска #0138
35. Марјанчо Величковски #0041
36. Славиа Цанева #0615
37. Бобан Савески #0336
38. Јулијана Ацевска 96027
39. Илинка Оџакова #0209
40. Виолета Парлиќ #0136
41. Таха Назли #0057
42. Антонио Крпачовски #0227
43. Ана Бунтеска #0001
44. Венко Темелковски 0000001
45. Игор Богдановски #0044
46. Тамара Илиевски #305
47. Мирјана Велјановска #0143
48. Елиеса Мемети #33953
49. Мира Јанчиќ #0180
50. Даниела Стојановска #33613/37757
51. Љубица Галева-Ценев #0441
52. Ѓорѓи Хаџи Мицев #0256
53. Јовица Димоски #0448
54. Катерина Решкова #0397
55. Даут Даути #366
56. Иванка Крстевска #0109
57. Наташа Сотирова #0342
58. Даниел Николоски #0039
59. Петре Даиловски #0427
60. Тони Кризов #0269
61. Сабина Лога #0185
62. Маја Здравеска #0285
63. Благица Каркинска #0100
64. Оливера Блажеска #0067
65. Анастазија Б.Велковска #0009
66. Александар Васев #0267
67. Анастазија Б.Велковска #0009
68. Васе Митев #0533
69. Игор Поповски #0614
70. Мирјана Пендовска #0247
71. Соња Нетковска #0412
72. Моника Пандиловска #0092
73. Моника Пандиловска #0092
74. Тања Боболинска #0109
75. Каја Златанова  
76. Маријана Тунесска #0315
77. Рамазон Горур #0147
78. Предраг Ѓорѓевиќ #0406
79. Коста Зајаков #0240
80. Суеда Абдулахи #0107

 

 

III НАГРАДА

2 Добитници на мобилни уреди

T Phone Pro 5G 2023 256GB

1. Симона Софронијевска #0027

 

T Tablet 5G 128GB

1. Марија Митевска #0015

 

IV НАГРАДА

9 Добитници на електрични апарати

МИKCEP MAX HM 3511

1. Васко Кочовски #0047

 

МИКСЕР СО ПОСТОЉЕ MAX  HMB 3566

1. Светлана Петковска #0028

 

ВАГА ЗА ТЕЛЕСНА ТЕЖИНА MAX ТS8W

1. Виолета Станкоска #0001

 

АПАРАТ ЗА ТУРСКО КАФЕ MAX NE 303 ИНОКС

1. Викторија Богданческа #0250

 

СТИК ПРАВОСМУКАЛКА 2-1 MAX SVC 1060 R

1. Ѓорѓи Хаџиески #0307

 

КУЈНСКА ВАГА MAX KSW 175

1. Маја Каралиева #0196

 

 

ЕЛЕКТРИЧНА СКАРА MAX EG 4626

1. Шеќеринка Младеновска #0306

 

БЛЕНДЕР РАЧЕН  MAX HB 3542

1. Смиља Спирковска #0046

 

ФРИТЕЗА НА ТОПОЛ ВОЗДУХ VPCOK LQ2507B

1. Марина Шаф-Радеска #0389